website statistics

خط مشی کیفیت

شرکت آدرین فیدار پارسیان  ارائه دهنده خدمات پس از فروش لوازم خانگی همراه با فروش قطعات یدکی ، در راستای اهداف و سیاستهای تعیین شده در مشارکت توسعه صنعتی کشور و بهبود کیفیت ارائه خدمات پس از فروش لوازم خانگی، نظام کیفیت شرکت را برمبنای استاندارد جهانی ISO9001 قرار داده و در تثبیت و تداوم آن اهتمام می ورزد.

اهداف کلی ما از اجرا و تداوم این خط مشی عبارتند از :

  • جلب حفظ و گسترش رضایت مندی مشتریان
  • تلاش در جهت شناسایی عوامل موثر بر کیفیت ارائه خدمات پس از فروش لوازم خانگی و بهبود مستمر آنها
  • انجام به موقع تعهدات نسبت به مشتریان به عنوان سرلوحه فعالیت های شرکت.
  • آموزش و ارتقای دانش فنی کارکنان(که سرمایه های اصلی شرکت محسوب می شوند) و ایجاد فرهنگ خودباوری در جهت ارتقای کیفیت.
  • حفظ و گسترش نمایندگی های خدمات پس از فروش و تلاش جهت دستیابی به بهترین موقعیت در بازار.
  • ایجاد تعهدات جمعی نسبت به بهبود مستمر نظام کیفیت در کلیه سطوح شرکت .